01 februari 2007

NAZ Nederlandse Artikelendatabank voor de Zorg

De Leerhuis bibliotheek heeft vanaf heden een abonnement op de NAZ Nederlandse Artikelendatabank voor de Zorg. Dit is een databank met ruim 20.000 titelbeschrijvingen van tijdschriftartikelen uit Nederlandstalige tijdschriften die relevant zijn voor verpleegkundigen en verzorgenden. De databank bevat tijdschriftartikelen vanaf 1993.De NAZ is een gezamenlijk product van de werkgroep Centrale Catalogus Ziekenhuisbibliotheken (CCZ) en het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV). De NAZ is de opvolger van CCZ Verpleegkundige Documentatie (CCZ VD). De NAZ is toegankelijk voor abonnees. Een aantal artikelen is full text beschikbaar, maar alleen als u of uw instelling een online abonnement heeft op het betreffende tijdschrift en als u over login-gegevens beschikt.

Iedereen kan een abonnement nemen. Instellingen die meedoen met de CCZ hebben daarnaast toegang tot de CCZ Boekencatalogus.

Geen opmerkingen: