13 maart 2007

Zoekstrategieën

8 maart jl. woonde ik de NVB, afdeling Biomedische Informatie/CCZ dag bij met in de middag lezingen van collega's over kwaliteitszorg, zoekstrategieën en een lezing over de omgeving van de bibliotheekgebruiker. Hoewel alle lezingen bijzonder interessant waren wil ik met name stilstaan bij de lezing over zoekstrategieën. Hans Ket, informatiespecialist bij de Medische Bibliotheek van de Vrije Universiteit Amsterdam presenteerde een handige checklist om je zoekresultaat nauwkeurig te kunnen documenteren. 'Een professionele search-representatie - een belangrijk topje van de ijsberg.' Hierbij werd ingegaan op het belang van de kwaliteit van een goede search-representatie. Er zijn een aantal voorzetten voor normen bekend. Deze werden kort besproken. Verder werd het belang van een goede representatie behandeld. Ook de neerslag van een search van een informatiespecialist als mede-auteur in een (systematisch) review werd besproken. En er werd een aanzet gegeven voor de ontwikkeling van een richtlijn voor het searchverslag. Zijn lezing:

Geen opmerkingen: