16 mei 2007

De Europese bibliotheek

Zojuist is er een toegang gecreëerd op deze weblog (onder Google custom search) tot 23 Europees nationale bibliotheken van Europa. Via een zoekvenster voer je titelgegevens of andere bibliografische gegevens in en je krijgt keurig een overzicht van bibliotheken met informatie over het document. Een mooi voorbeeld van federatief zoeken. Medewerkers van het Martini Ziekenhuis kunnen bij de Leerhuis bibliotheek terecht om collectiemateriaal op te vragen.

Geen opmerkingen: