25 augustus 2011

Twitterende artsen

Artikel in Mednet o8-2011 "Mogen mijn baas, patiënt en moeder dit lezen?" Er komen steeds meer twitterende artsen. In het artikel worden @dokteranika zij is aios gynaecologie, @roboturoloog uroloog, 2 huisartsen @tweetspreekuur en en een sportarts @sportarts genoemd. In oktober komt de KNMG met een update van de richtlijn Gedragsregels voor de omgang met patiënten waarin ook social media zijn opgenomen.

Geen opmerkingen: