24 november 2011

Richtlijn online arts-patiënt contact (2007 - concept aanvulling 2011)

Download KNMG-publicatie Richtlijn online arts-patiënt contact (2007)
Download KNMG concept Handreiking Artsen en Social Media (addendum - concept 2011)

Deze richtlijn gaat in op de vraag onder welke voorwaarden artsen online contact met patiënten kunnen onderhouden. In het bijzonder heeft deze richtlijn betrekking op drie soorten online arts-patiënt contact, waarbij de arts:
* een op de situatie van de patiënt gericht advies geeft of
* farmacotherapie start of
* herhaalmedicatie voorschrijft.
In het belang van de kwaliteit en de continuïteit van zorg is bij gebruikmaking van online communicatiemogelijkheid zorgvuldigheid geboden.
(Richtlijnen KNMG-publicatie)

Geen opmerkingen: