03 december 2012

Valideren van de controles van een laparoscopische simulator voor de Nintendo Wii: Kan een speciaal ontworpen video game worden gebruikt om elementaire laparoscopische vaardigheden te trainen

Virtual reality laparoscopische simulatoren zijn er al meer dan tien jaar en hebben bewezen kosten-en tijd-effectief te zijn in laparoscopische vaardigheden training. Echter, de meeste simulatoren beschouwd als "saai" door ingezetenen en zijn vaak slecht toegankelijk. Bijgevolg worden deze inrichtingen zelden gebruikt in werkelijke training. In een poging om een goedkope en aantrekkelijker simulator te maken, werd een op maat gemaakte Nintendo Wii game ontwikkeld. Uiteindelijk zou dit spel worden gebruikt om dezelfde basisvaardigheden te trainen als virtual reality laparoscopische simulatoren behoren te doen.

Maar voordat het zover is dat een video spel kan worden ge├»mplementeerd in een chirurgische opleiding, moet er worden gevalideerd volgens internationale normen. Het belangrijkste doel van deze studie was om de zogenaamde construct en concurrente validiteit van de controles van een prototype van het spel, die Wii Laparoscopie wordt genoemd voor nu te testen. In deze studie werden de elementaire laparoscopische vaardigheden van deskundigen (chirurgen, urologen en gynaecologen, n = 15) vergeleken met die van volledige beginners (internisten, n = 15), met behulp van de Wii-Laparoscopie (construct validiteit). Scores werden ook vergeleken met die van de FLS Peg Transfer test, een evaluatie van een  werkwijze voor het meten basic laparoscopische vaardigheden in de Verenigde Staten (concurrente validiteit).

De resultaten toonden aan dat de deskundigen 111% sneller waren (p = 0,001) op de Wii Laparoscopie taak dan beginners. Ook scores van de FLS Peg Transfer test en de Wii Laparoscopie geven een significante hoge correlatie (r = 0,812, p <0>
Hoewel deze resultaten betekenen dat de huidige opstelling een solide constructie en concurrent validiteit bezit, moet de definitieve versie van de Wii Laparoscopie een soortgelijke validatieproces ondergaan, voordat het kan worden gebruikt in eenvoudige laparoscopische vaardigheidstrainingen. Proefschrift M.B. Jalink, 2012

Geen opmerkingen: