10 oktober 2012

Groninger Formularium

De bibliotheek heeft het Groniger Formualarium aangeschaft (9e ed. 2011. Het Groninger Formularium beoogt:
* het rationeel gebruik van geneesmiddelen in de regio Groningen te bevorderen;
* het voorschrijven tussen de eerste en tweede lijn beter op elkaar af te stemmen.

Geen opmerkingen: