31 oktober 2012

Apotheker straks ook App-otheker?

De DigitaleZorgGids geeft vanaf november een overzicht van medische apps, die ook beoordeeld gaan worden door zorgverleners en patiënten. Helderheid in het landschap van de vele mobiele toepassingen is wenselijk. Een online platform dat overzicht biedt alleen is echter niet voldoende. Bij wie ligt de uitgifte en bewaking van deze medische apps? Veelal zal gedacht worden aan de patiënt en de arts, maar ligt hier een (overlevings)kans voor de apotheker?
De sterk onder druk staande apotheker dient toch op zoek te gaan naar nieuwe business modellen. De uitgifte van (herhaal)medicatie lijkt als inkomstenbron binnen niet al te lange tijd achterhaald. Misschien is omscholing tot app-otheker wel zijn overlevingskans. Welke apotheker kent u eigenlijk die actief iets met apps doet?
DigitaleZorgGids

Geen opmerkingen: