23 oktober 2012

An APPle a day….

Beïnvloeding van obesitas bij jongeren via sociale media.
De sociale netwerken van pubers vormen een grote uitdaging. De rol van vrienden is met de komst van sociale media zoals Facebook en Twitter alleen maar toegenomen. De klok rond is het mogelijk met je vrienden in contact te zijn. Een van de favoriete onderwerpen is wat er gegeten en vooral, wat er gedronken wordt. Een leuke tweet die ik laatst ontving (@elkuurhumor): ‘Vroeger, toen er nog geen Twitter was. Man, man, man. Moest je na het eten 300 mensen bellen om te vertellen wat je had gegeten’. Hoe groot deze invloed is op bijvoorbeeld snackgedrag is nog niet echt onderzocht, maar het ligt voor de hand dat hier wel enige onderlinge beïnvloeding plaatsvindt. Hetzelfde geldt voor beweeggedrag: wie veel sport en dat voortdurend twittert of op Facebook zet, zal zijn of haar vrienden beïnvloeden. Hier ligt nog een grote uitdaging voor professionals in de gezondheidszorg. Het inzetten van vrienden en sociale media voor het bevorderen van gezond (eet- en beweeg)gedrag is een interessante optie.
DigitaleZorgGids

Geen opmerkingen: