05 november 2012

Eerste CE-keurmerken voor medische apps

De apps 'Moet ik naar de dokter' en de iP Plaslijst hebben een CE-markering gekregen. Dit zijn hiermee de eerste twee Nederlandse medische app met het keurmerk. Beide apps hebben een bericht gehad van de overheid dat hun apps voldoen aan de eisen die de Europese CE-norm oplegt aan medische hulpmiddelen en haar producenten. Artsennet

Geen opmerkingen: